12 اسفند 1398
از احساسات در برند شخصی خود استفاده کنید
از احساسات در برند شخصی خود استفاده کنید

از احساسات در برند شخصی خود استفاده کنید

ما بیشتر تحت تاثیر داستان های غمگین قرار میگیریم. درواقع در برندینگ عاطفی این مسئله مطرح است که با ایجاد حس غم یا شادی در ذهن افراد ماندگار تر شوید.این دو حس مسری است. گرچه انتظار میرفت شادی تاثیر بیشتر و ماندگارتری بر افراد بگذارد، اما به طور تعجب آوری تصاویر غم انگیز با ایجاد حس همدلی و همدردی در ذهن افراد تصویر ماندگارتری باقی میگذارد.

  جالب است بدانید طبق تحقیقات اخیر،  افراد با برندی ارتباط میگیرند که داستانی دررابطه با فقر برای برند خود داشته باشد. این موضوع میبابیست دررابطه با خود فرد باشد. درواقع اعداد و آمارها را کنار بگذارید و احساسات را در نظر بگیرید. مردم احساسات را درک میکنند نه آمار و اعداد. درنظر داشته باشید این داستان میبایست تجربه های شخصی خود باشد تا برای دیگران قابل درک و لمس باشد. با ترکیب این احساسات، با مردم ارتباط بگیرید و پلی برای اعتماد بسازید

img2
  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین‌ها

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران