18 فروردین 1399
برنامه ریزی بی سرانجام
هشتاد درصد از افراد پس از تنها دو هفته، برنامه ریزی خود را کنار میگذارند.

همه شما برنامه ریزی های سال نو را تجربه کرده اید. چه برای یک هدف کوچک به ظاهر قابل دستیابی یا یک هدف عظیم و متحول کننده. اما تحقیقات نشان میدهد هشتاد درصد از افراد بعد از دو هفته، در انجام برنامه ریزی های خود کوتاهی میکنند. این مسئله کم کم بیشتر میشود و به گزارش جدید استراوا، افراد تعهد خود را پس از 19 روز از دست میدهند. برای مثال برنامه های تناسب اندام این روز را «روز ترک کردن» دانسته اند. برای به دست آوردن این تاریخ، استراوا داده های مربوط به 98 میلیون فرد دررابطه با ورزش را تجزیه و تحلیل کرده است. گرت میلر از استراوا بیان کرده است: میلیونها نفر سال جدید را با بهترین اهداف آغاز میکنند و با جمع آوری داده ها، گروه استراوا تلاش دارد با ایجاد مسائل انگیزشی در این زمان، در افراد انگیزه ایجاد کند. همچنین بیان کرده است که کسانیکه پس از این تاریخ همچنان ورزش میکنند، تعیین هدف هایی مناسب و درست داشته اند. اگر برای سال نوی خود برنامه ریزی هایی تعیین کردید، چند نکته وجود دارد که میتوانید قربانی روز ترک کردن نشوید. در گفتگو با روزنامه دیلی میرور، چند نکته برای استمرار فعالیت هایتان نیاز است. برای مثال اگر برنامه شما دررابطه با تناسب اندام است، ساعات خواب خود را در آخر هفته نیز مطابق طول هفته تنظیم کنید. یا اگر میخواهید از پرخوری جلوگیری کنید میان وعده های خود را تنظیم کنید. بسیاری از ترک کردن ها به دلیل برنامه نادرست یا عدم اطلاع از اصول برنامه ریزی است.

img2
  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین‌ها

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران